Personvernerklæring

 

Informasjon om behandling av personopplysninger

Lofoten Gaver og Brukskunst AS (LGB) samler og bruker data som kan knyttes til våre brukere, såkalte personopplysninger. Det er vårt fremste ansvar å håndtere data på en sikker og brukervennlig måte i samsvar med både lovkrav og de forventninger brukerne våre har.

Hva bruker LGB mine data til?

I LGB samler og bruker vi data for alltid å kunne tilby brukerne våre de beste digitale tjenestene.

Når vi håndterer data, er det vår fremste oppgave å gjøre det må en sikker og god måte i samsvar med de forventninger brukerne våre har. Vi må også oppfylle en rekke krav som stilles i norsk og europeisk lovverk. Blant annet må all behandling av personopplysninger ha et formål og noe som kalles et behandlingsgrunnlag og et formål. Dette henger sammen med at det er du som eier dine opplysninger. Før vi kan samle og bruke opplysninger om deg, må vi forsikre oss om at vårt formål har et behandlingsgrunnlag. Videre må vi sørge for at dataene slettes når formålet med behandlingen er oppnådd.

LGB selger ikke din data til noen tredje part, og brukes bare internt i LGB og/eller i datterselskap av LGB.

Hvor lenge lagrer LGB personopplysningene mine?

Vi skal slette personopplysninger når det ikke lenger er nødvendig å behandle de. Hvor lenge det er nødvendig å behandle opplysninger varierer avhengig av hva formålet vårt med å behandle de er. Noen opplysninger slettes etter kort tid og andre opplysninger lagres i lengre perioder.

Hvilke rettigheter har jeg - og hvordan går jeg frem til å benytte meg av rettighetene mine?

Det er dine data og du har sterke rettigheter; du har rett til å få innsyn i opplysningene dine. Du har også rett til å få rettet eller slettet opplysninger vi har om deg i henhold til lovverket, eller du kan be om at behandlingen begrenses dersom du for eksempel mener at behandlingen er ulovlig.

Du har under enkelte omstendigheter rett til å motta opplysninger som du har gitt oss i et digitalt format, og også rett til å få informasjon overført til en annen virksomhet dersom du ønsker dette og det er teknisk sett mulig og forsvarlig. Denne retten gjelder kun opplysninger som behandles med automatiserte metoder og som har grunnlag i samtykke fra deg eller som behandles som ledd i å oppfylle en avtale med deg. Retten til dataportabilitet omfatter kun opplysninger som du har gitt oss, enten direkte gjennom for eksempel kontaktskjemaer eller som er generert gjennom din bruk av våre tjenester. Du kan også be om dataportabilitet ved å kontakte oss slik angitt lenger ned.

Vi vil minne om at det er enkelte unntak fra rettighetene vi har beskrevet. Disse unntakene følger av lovgivningen, og kan for eksempel innebære at det ikke gis innsyn i enkelte opplysninger på grunn av hensynet til andre personers rettigheter og friheter, eller at enkelte personopplysninger ikke kan slettes fordi lovkrav eller andre hensyn medfører krav til lagringstid.

Klager, innspill eller andre henvendelser

Dersom du er misfornøyd med, har forslag til hvordan vi kan forbedre oss eller andre innspill, kan du ta kontakt med oss.

Du har også rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet:www.datatilsynet.no.